Valg 2019

I statsråd 16. mars 2018 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalg fastsatt til mandag 9. september 2019.

Se skriv fra Det kongelige kommunal- og moderninseringsdepartement. (PDF, 310 kB)

Bilde av brev. Teksten i brevet ligger i hovedteksten - Klikk for stort bilde Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Valgloven § 9-2 (1) lyder: "Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag."

I statsråd 16. mars 2018 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget fastsatt til mandag 9. september 2019.

Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september 2019.


Departementet vil i løpet av våren fastsette forskrifter for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 for kommuner og fylkeskommuner som er berørt av grenseendringer. Disse kommunene og fylkeskommunene skal gjennomføre valg som om sammenslåinger, deling og grensejusteringer er gjennomført. Departementet vil forskriftsfeste at fellesnemnda får myndighet til å bestemme om det skal avholdes valg også på søndagen.


Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)

avdelingsdirektør

Sissel Lian
seniorrådgiver

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Sonja Alice Steen
Fylkesordfører (Ap)