Folkehelse


Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Bindal, Dønna, Vestvågøy, Sømna og Bodø kommune er valgt ut til å delta i folkehelseprogrammet «Kilder til livskvalitet».

Fylkesråden for kultur og miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV) har fordelt fylkeskommunale og statlige virkemidler til friluftsliv i Nordland.

Fylkesrådet i Nordland har fordelt spillemidlene til anlegg for fysisk aktivitet og idrett. Resultatet er 73 167 000 kroner fordelt på 72 anlegg i 30 kommuner.

Nordland fylkeskommune og Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) signerte i dag ny samarbeidsavtale. Formålet med avtalen er et gjensidig samarbeid om forebygging av selvmord i befolkningen i Nordland, samt sikre god oppfølging og ivaretakelse av etterlatte, pårørende og andre berørte etter selvmord.

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Stine Qvigstad Jenvin
Etatsjef
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse