Barn og ungdom

Mål: Barn og ungdom er rustet til å mestre livets utfordringer.

Barn og unges helsemessige utfordringer må møtes med strukturelle og langsiktige strategier. Barnehager, grunnskoler og videregående skoler har et særlig ansvar. Tilnærmet alle barn uavhengig av kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn går nå i barnehage og skole. Dette er derfor gode arenaer for utjevning av sosiale helseforskjeller.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Bjørn-Are Melvik
Rådgiver/ helsefremmende skoler og -barnehager