VIVAT selvmordsforebygging

Klikk for stort bilde Et av tiltakene i handlingsplanen "Nullvisjon - selvmord" er kompetanseheving for ansatte i videregående skole. Nordland Fylkeskommune har etablert et samarbeid med VIVAT selvmordsforebygging. 

VIVAT er et av helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak og har som mål å spre kunnskap om førstehjelp ved selvmordsfare.

Skal man forebygge selvmord, viser forskning at det må utdanne mange hjelpere til å identifisere mennesker i selvmordsfare. Videregående skole er en viktig arena. Ungdomstiden og skolehverdagen er en kritisk fase for mange, og voksenpersoner i skolen kan spille en avgjørende rolle. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte livreddende førstehjelp.

Tiltaket består av to ulike kurs:  Et kurs kalt Førstehjelp ved selvmordsfare og et kalt SafeTalk. 
Førstehjelpskurset er et praktisk kurs som hjelper deltakerne til å tyde faresignaler og gripe inn ved selvmordsfare. Med dette førstehjelpskurset er målet å utdanne 3-4 ressurspersoner på alle vg skoler i fylket. Ressurspersonene skal ha mer grunnleggende kunnskaper og ferdigheter på temaet. Høsten 2016 ble det gjennomført tre kurs. Et kurs i Salten, et kurs for nordfylket og et kurs for skolene i sørfylket.

I 2017 kjøres kurset Safe-Talk på alle videregående skoler i fylket. Kurset tilbys alle ansatte i skolen. Det er et kurs som utfordrer til refleksjon rundt følelser og holdninger til selvmord. Deltakerne lærer hvorfor det er viktig å være årvåken for selvmordsfare. De får øve opp evnen til å se mennesker som kan ha selvmordstanker, spørre om selvmordstanker, lytte og sette vedkommende i kontakt med noen som kan gi videre hjelp.

Fant du det du lette etter?