Kultur

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes oppgaver innenfor kulturfeltet spenner over et svært vidt felt - tilskuddsordninger, arkiv, barn og unge, film, bibliotek, kulturvern, museer, musikk, scenekunst og visuell kunst.

-Det er svært positivt at det stadig dukker opp nye bygningsvernprosjekter i Vegaøyan. Det viser at vi i Nordland er engasjerte i å bevare kulturhistorien vår, og sikrer at historien blir bevart for ettertiden, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

Fylkesrådet i Nordland har nå fordelt årets tilskudd til visuell kunst.  

- Det er fantastisk å se engasjementet for miljø blant ungdom i Nordland! Det sier fylkesråd for miljø Aase Refsnes (SV), fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap) og fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) samstemt.
 

-Mange ildsjeler i Nordland har sammen med Nordland fylkeskommune gjort en kjempejobb for komme i mål med den nasjonale satsningen på å få fredete privateide bygninger opp til et normalt vedlikeholdsnivå innen 2020 sier Aase Refsnes (SV) fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse.

Riksantikvaren har fordelt tilskudd til arbeidet med kulturminneplaner i kommunene. I Nordland får kommunene Vega, Sømna, Leirfjord, Meløy, Rana og Evenes kr. 100.000,- i 2019 til dette viktige arbeidet.

 

Nå har du sjansen til å sende inn en nominasjon til «Attraktiv by –statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling».

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge vedtok i møte 19. februar å opprette en Nordnorsk filmkommisjon fra 1. juli 2019.

Joint Working Group of Culture (JWGC), barentssamarbeidets arbeidsgruppe for kultur utlyser i samarbeid med  Barents Euro-Arctic Council (BEAC) fire stipender á € 10 000 innenfor området kunst og kultur. Stipendene skal gå til en kunstner/institusjon/ organisasjon i hvert av medlemslandene.

Vi fikk inn mange flotte bilder til konkurransen som ble avholdt i forbindelse med samisk nasjonaldag og samisk uke som ble feiret rundt om i fylket. Tusen takk til alle dere som har sendt inn bilder

Mandag hadde Stortingets familie- og kulturkomite en høring om Kulturmeldingen. Fylkesråd for kultur, miljø og  folkehelse i Nordland, Aase Refsnes (SV) har i et brev oversendt komiteen blant annet bedt om at flere av tilskuddsordningene til Kulturrådet bør overføres fylkeskommunene.

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Aase  Refsnes
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse