Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Tel: 75 65 02 00

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:

I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

Utdanningsnyheter:

Nyskapningen «Lærlingrådet i Nordland» skal fremme lærlingenes rettigheter og  bidra til en trygg læretid.

På Bodin videregående går det i disse dager både i oromo, tigrinja og dari. Bodin arangerer nemlig muntlig eksamen for til sammen 202 kandidater fra hele nordnorge i over 20 fremmedspråk.

  - Det er stor stas å få være den første bedriften som garanterer læreplasser i Nordland. Dette gjør vi for å bidra til forutsigbarhet for ungdom som ønsker å satse på havbruksfag, sier daglig leder Kristian Johnsen i LetSea.

Fungerende fylkesordfører Knut Petter Torgersen og nestleder i elevrådet Ida Erikstad Nilsen klippet torsdag snoren for den nye byggautomasjons-laben på Saltdal videregående skole.

Nordland fylkeskommune får et inntektstap på 459 mill som følge av mindre overføring fra staten. Nå legger fylkesrådet bort planene om ny videregående skole i Rønvika i Bodø.

 

 Antidoping Norge har sertifisert Bodin videregående skole som «Ren skole». - Vi er stolt over å få denne sertifiseringen, som denne eneste skolen i Nord-Norge. Sertifiseringen viser at vi virkelig tar dop-problematikk og rusforebygging på alvor, sier rektor Geir Ludvig Næstby.

 

- På kort tid har hele 15 bedrifter i fylket undertegnet en intensjonsavtale med fylkeskommunen om å stille som læreplassgarantist. Jeg merker en stor entusiasme i bedriftene, alle vi har spurt har ønsket å bidra, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

 

 

 

 

 

 

 

Nordland fylkeskommune undertegnet i dag en intensjonsavtale om læreplassgaranti med både Salten Entreprenør og Eiendom AS og med Saltenbygg AS. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er fornøyd med at entreprenørbedriftene er med og tar samfunnsansvar.

- Med et fantastisk flott tilbygg og alle skolens elever samlet under samme tak ligger alt til rette for å skape inspirerende arbeids- og læringsmiljø både for elever og ansatte, sier en begeistret fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap). Også fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen (Ap) var hjertelig til stede under åpningen av den nye skolen.

Nordland fylkeskommune og Freyr AS undertegnet en intensjonsavtale om læreplassgaranti. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er fornøyd med at Freyr tar samfunnsansvar.

Ansvarlig

Utdanningssjef