Prøvenemnd

Prøvenemndas arbeid er viktig for kvalitet i fagopplæringa. Når prøvenemnda bedømmer en fagprøve eller kompetanseprøve er de med på å legge premissene for den faglige standarden. Arbeidet er viktig for den enkelte kandidat, for arbeids- og næringslivet og for samfunnet for øvrig.

Det er fylkeskommunen som oppnevner og administrerer prøvenemndene. På denne siden finner du som medlem i en prøvenemnd informasjonen du trenger i ditt verv. I menyen til høyre ligger lenker til prosedyrer og maler for bruk i utforming av innkalling, fagprøver og vurdering. 

Prøvenemndas arbeidsoppgaver

Prøvenemnda har som regel to oppgaver:

1. Gjennomføring av fag-/svenne og kompetanseprøver

Prøvenemndene gjennomfører sluttvurderingen i videregående opplæring for elever, lærlinger og praksiskandidater som avlegger fag- eller svenneprøve, samt lærekandidater som avlegger kompetanseprøve. Ei prøvenemnd bestå av 2 -8 medlemmer med kompetanse i faget. I enkelte fag er det opptil 5 prøvenemnder i Nordland, mens andre fag har ei prøvenemnd som gjelder for hele fylket. 

2. Yrkesutvalg

I Nordland fungerer prøvenemndene også som yrkesutvalg. Yrkesutvalgene kan gi fylkeskommunen råd i spørsmål om godkjenning av lærebedrifter, innhold og organisering av opplæring, og ved vurdering av praksiskandidater. Ved forespørsel gi råd angående prøvestasjoner, skolerelaterte spørsmål som dimensjonering og prosjekt til fordypning med mer.

Godtgjørelse for arbeid i prøvenemnd

Arbeid i prøvenemnd godtgjøres etter gjeldene satser og regelverk. Klikk her for mer informasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikrer god kvalitet

 

 
 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Rådgiver, utdanning